Släppträsk 11 939 95 Malå

070-376 48 47

Har du frågor?

Företaget

Vildmarkscamp

Företaget

Vi har under många år bedrivit turistisk verksamhet på hemmaplan där gästerna har fått ge renarna mat, fika i kåtan och till sist åka rensläde. Under kaffet har vi berättat om renskötseln idag och även berättat lite om hur det var förr.

Samtidigt som vi har tyckt att det varit roligt har vi sett det som en möjlighet att sprida kunskap om samer och om renskötseln då vi anser att det finns alltför lite kunskap om detta både hos utländska som svenska gäster.

Det var av en slump som detta överhuvudtaget startade för vi hade inga direkta planer på att ta emot turister. Under de första åren bedrev vi verksamheten i mycket liten skala på hemmaplan, det var mer en fritidssysselsättning. Genom åren märkte vi dock att efterfrågan ökade och därmed såg vi även en möjlighet att utveckla. Det var då vi köpte Vildmarkscampen och flyttade större delen av vår verksamhet dit.

Det vi har märkt genom åren vad våra gäster uppskattar mest är det enkla. Att mata renar, sitta vid elden i kåtan eller sitta vid ett pimpelhål är exempel på enkla saker som vi erbjuder – Något som helt enkelt kan bryta det vardagliga. 

Vildmarkscamp

Företaget

Utifrån våra förutsättningar ligger vi enligt detta helt i tiden. Börje är renskötare och har kunskap om detta. Den vilda naturen har vi inpå knutarna och att sitta i kåtan, se och höra elden som sprakar är en upplevelse i sig.

Vi har utökat utbudet och därmed breddat vår målgrupp då vi numera även erbjuder olika aktiviteter i samband med besök hos oss. Aktiviteterna sätts ihop utifrån gruppernas olika sammansättning.

Hittills har vi haft alla möjliga nationaliteter på besök. Kineser, amerikaner, ryssar, engelsmän, tyskar, holländare bara för att nämna några.

Vi brukar skoja om att istället för att åka ut i världen tar vi hem världen till oss.